Möte 2015-11-05

Barn- och skolnämnden
08:15 - 11:50 Nicolairummet