Möte 2016-04-14

Barn- och skolnämnden
08:15 - 15:00 Nicolairummet (Ajournering för lunch kl 12:00-13:00)