Möte 2016-09-08

Barn- och skolnämnden
08:15 - 12:00 Rudenschöldsrummet