Möte 2016-10-06

Barn- och skolnämnden
08:15 - 12:00 Handelsboden