Möte 2016-11-10

Barn- och skolnämnden
08:15 - 12:00 Nicolairummet