Möte 2016-12-08

Barn- och skolnämnden
08:15 - 12:00 Nicolairummet