Möte 2017-09-07

Barn- och skolnämnden
08:15 - 12:00 Nicolairummet