Möte 2019-10-08

Barn- och skolnämnden
08:15 - 11:45 Nicolairummet