Möte 2019-02-25

Kommunfullmäktige
18:15 - 21:15 Fullmäktigesalen, Lidbeckska, ajourn. 20:45-20:50 inför valärend