Möte 2019-04-29

Kommunfullmäktige
18:15 - 21:10 Fullmäktigesalen, Lidbeckska (ajournering för fika 20:10-20:30)