Möte 2019-06-17

Kommunfullmäktige
10:00 - 18:30 Lidbeckska huset, lunch kl 12:30-14:00, ajourn. §§ 136 och 146